Vyhledávání:

Naše nabídka:

Ploty, ohrady

Počítadlo:

VYVAZOVACÍ KŮLY A PŘÍČKY

Popis:

V letošním roce jsme se rozhodli výrazným způsobem podpořit akci Výsadba 10 milionů nových stromů.

Proto jsme výrazně snížili ceny vyvazovacích kůlů a příček. 

Objednávejte proto s dostatečným předstihem. 

Václav Kádner - ředitel

  http://www.lesoservis.cz/images/gallery/097abcb9f5aa01de2700465db81f91fa.jpg

Výsadba stromů ve volné krajině je velmi účinným nástrojem, jak zadržovat vodu tam, kde jí je třeba. Stromy zlepšují kvalitu ovzduší, pomáhají zpomalovat vodní a větrnou erozi půdy. Členění bloků orné půdy na menší celky má i zásadní význam na vhled krajiny.


Pro výsadbu stromů v krajině vzhledem k přemnožené zvěři, doporučujeme důslednou individuální ochranu každého stromu.

Vzorové řešení pro jeden odrostek listnatého stromu výšky cca 150 - 200 cm

3x Vyvazovací kůl např. 250/8
3 x 88,-
Vyvazovací kůly
3x Spojovací příčka 50/8
3 x 8,-
Spojovací příčky
1x Chránič VYVA 120 cm
28,- Chránič VYVA 120 cm
1,7 m
Vyvazovací páska
1,7 x 15,-
Vyvazovací páska
1,7 m
Pletivo 1,7 x 35,-
Pletivo
cca 10 ks skobiček   zdarma k pletivu  
Náklady celkem:
  401,- bez DPH
 

 

 

 

http://www.lesoservis.cz/images/gallery/9fdc545b3a89c54cd087164e957dc9ee.jpg

Fotogalerie

VYVAZOVACÍ KŮLY

SPOJOVACÍ PŘÍČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ (ochrana proti zvěři, pásky, textilie)

Copyright © Lesoservis s.r.o. 2018 | Developed by Tvorba webových stránek | Všechna práva vyhrazena