SLOUPY, PILOTY

Popis:


Na zakázku vyrábíme speciální sloupy - piloty (např. na rozhledny, stezky v korunách stromů, lanová centra, mola, zpevňování břehů atd.)

Jedná se o alternativu k frézovaným palisádám (přesný válec)


Popis:

- technologie spočívá v opracování pouze povrchové části kmene (kůra, lýko)

- zůstává zachovaný přirozený tvar kmene a jeho sbíhavost

- na kmeni zůstává nejkvalitnější vrchní vrstva dřeva

- vzhledem k zachování vrchní vrstvy dřeva (běli) je takto opracované dřevo nejvhodnější k vakuotlakové impregnaci

- délka kmene až 20 m, průměr až 60 cm !!!!

 

Vyrábíme z těchto dřevin:

Smrk ztepilý (Picea abies)

- dřevo měkké, pružné a pevné

- težce impregnovatelné

- výhodná cena

 

Borovice lesní (Pinus sylvestris)

- dřevo měkké, křehké

- lehce impregnovatelné

- nejvýhodnější cena


Modřín opadavý (Larix decidua)

- dřevo polotvrdé, pevné a trvanlivé

- vzhledem k vlastnostem není často nutná impregnace

- těžce impregnovatelné

- vyšší cena


Douglaska tisolistá (Pseudotsuga taxifolia)

- dřevo měkké, středně trvanlivé (trvanlivější než borovice)

- lehce až středně těžce impregnovatelné

- nejvyšší cena

 

 

Vzhledem k specifičnosti výroby je třeba počítat s dobou dodání cca 1-2 měs. od objednání.

Zejména u velkých rozměrů je před započetím výroby nutné nejprve v lese vyhledat vhodné kmeny (požadované dimenze, bezchybný tvar).

 

 

 


Copyright © Lesoservis s.r.o. 2018 | Developed by Tvorba webových stránek | Všechna práva vyhrazena