Lesoservis - výroba ze strojně ofrézované kulatiny

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, abychom my - společnost

Lesoservis s.r.o., se sídlem Staré Nespeřice 20, 285 04 Petrovice II, IČ: 24677914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 165414 – jako správce zpracovávali Vaše osobní údaje za níže uvedeným účelem v následujícím rozsahu.

 1. K jakému účelu budeme zpracovávat osobních údaje na základě Vašeho souhlasu?

  Budeme zpracovávat osobní údaje za účelem Vaší registrace do naší databáze, která slouží k usnadnění práce s Vaší objednávkou v našem internetovém obchodě spočívajícím v předvyplnění Vašich údajů v objednávkovém formuláři po Vašem přihlášení.

 2. Jaké osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu?

  Budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje uvedené Vámi v registračním formuláři (jméno a příjmení, adresu, popř. doručovací/dodací adresu, popř. IČ a DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo) a heslo (v zašifrované podobě).

 3. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

  Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od poskytnutí Vašeho souhlasu, nebude-li z Vaší strany tento souhlas před uplynutím této doby odvolán.

 4. Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

  Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu lesoservis@lesoservis.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě, než je souhlas (např. za účelem splnění smlouvy).

 5. Jsem povinen souhlas poskytnout?

  Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a ne/udělení souhlasu nemá žádný vliv na uzavření smlouvy s námi.

 

  Další informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Lesoservis s.r.o. naleznete ZDE.

Copyright © Lesoservis s.r.o. 2018 | Developed by Tvorba webových stránek | Všechna práva vyhrazena